Jaarverslagen en ANBI

Jaarverslagen en ANBI

 

De naam:                            Islamitische Stichting Nederland Eyup Sultan Moskee Nijmegen

RSIN-nummer:                 8055.35.627

Fiscaal nummer:              NL805535627B01

K.v.K. nummer:                4105725

Adres:                                  Adres: Vondelstraat 11
6512 BB Nijmegen

Email: info@eyupsultannijmegen.nl
Tel: 024 360 4996 / Gsm: 06 41 43 00 97

 

De doelstelling: de moskee heeft als primaire doel het ter beschikking stellen van ruimte en gelegenheid voor het Aanbidden van Allah. Het dagelijks gebed dat vijf keer per dag plaatsvindt is als belangrijkste activiteit aan te merken. Daarnaast is het lezen en onderwijzen van de Koran, het Boek van Allah, een van de belangrijkste redenen om bij elkaar te komen in de moskee. Eyup Sultan Moskee Nijmegen is een islamitische gebedshuis en heeft zijn bestaansrecht te danken aan de moslim gemeenschap die zowel in als in de omgeving van Nijmegen woonachtig zijn.

 

Actuele beleidsplan: Sinds 2013 zijn de voorbereidingen van de nieuwbouwproject en de gesprekken met de gemeente verder voortgezet. Het project is voorgesteld aan de achterban en feedback ontvangen. Hierop zijn de gesprekken voortgezet met de gemeente en de architect. Naast bekende religieuze activiteiten en voorlichtings- en educatieve activiteiten hebben we ook verder aandacht besteed aan speciale projecten en samenwerking met andere partijen in Nijmegen (zie jaarrekeningen).

De inkomsten van de moskee bestaat voornamelijk uit giften en donaties van de leden en niet leden. Naast de inzamelingen bij onze moskee en bij andere moskeeën binnen en buiten Nederland (wel binnen de EU), en naast een benefiet georganiseerd in Ramadan en hebben de leden veel donaties gedaan. Als non profijt organisatie mogen we trots zijn met deze resultaat. Het bestuur is hierbij zeer dankbaar aan de vrijwilligers van moskee Eyup Sultan Moskee die met hun inzet en passie hebben dit mogelijk gemaakt. Wij krijgen geen subsidies of hulp van buitenaf noch in Nederland of van daarbuiten. De financiële bronnen zijn grotendeels donaties en giften van de leden en moskeebezoekers naast de genereerde inkomsten uit eigen initiatieven en eigen bijdrage, of uit inzamelingen bij individuele moskeebezoekers in Nederland en in de EU. Hiernaast heeft de stichting huurinkomsten van de woning die eigendom is.

Het vermogen van de stichting is overgedragen aan de overkoepelende orgaan (Islamitische Stichting Nederland) die het beheer van hiervan uitvoert. De stichting behoud alleen geld om de kosten en uitgaven te dekken. De uitgaven bestaan voornamelijk uit energiekosten, onderhoudskosten en de kosten voor de verrichte activiteiten (zie Jaarrekeningen).

 

De bestuurssamenstelling: zie jaarrekeningen

Het beloningsbeleid: zie jaarrekeningen

 

Actuele verslag van de uitgevoerde activiteiten (zie jaarrekeningen):

Naast bekende religieuze activiteiten en voorlichtings- en educatieve activiteiten hebben we ook verder aandacht besteed aan speciale projecten en samenwerking met andere partijen in Nijmegen.

 1. Religieuze activiteiten:
  • 5 gebeden per dag en vrijdaggebed.
  • Koran lessen voor volwassenen.
  • Theologische en Koranlessen voor jongeren (vrijdagavonden).
  • Islam uitleg (wekelijks).
  • Islamitische feesten: Suikerfeest en Offerfeest
  • Ramadan programma: Dagelijkse Ramadan-maaltijd, Ramadanlezingen en avondgebed.
  • Organiseren van religieuze dagen/gebeden (Mevlut).

 

 1. Educatieve activiteiten voor kinderen
  • De leerlingen van 6 tot 16 jaar worden gedeeld op verschillende groepen, zaterdag, zondag en woensdag. Deze kinderen krijgen koranlessen. Tevens wordt er Turkse taallessen georganiseerd (online).
  • Peuters (4 – 6 jaar) hebben de mogelijkheid om in weekenden de moskee te bezoeken om zo makkelijker door te stromen naar de koranlessen.
 • Geen activiteiten buiten de moskee.

 

 1. Voorlichtingsbijeenkomsten en rondleidingen
  • Vanwege de pandemie enkele bijeenkomsten en rondleidingen gegeven in 2021.

 

 1. Ontmoeting, sociale activiteiten en individueel hulpverlening
  • Vanwege de coronapandemie zijn de activiteiten en ontmoeting beperkt in
  • In 2021 heeft de stichting 3 keer braderie-activiteit
  • Moskeegebouw is gesloten voor verschillende sociale

 

 

De balans en baten en lasten (resultatenrekening): zie jaarrekening.

 

Standaardformulier: zie standaardformulier anbi 2021

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this